El nostre club és un club familiar, on fomentem la pràctica de l'esport, l'aprenentatge i els valors dels nostres Jugadors.

 

A mes de desenvolupar l'aprenentatge del Futbol Sala, volem que el nostre club sigui quelcom més organitzant activitats fora de l'activitat regular perquè tots ens sentim com a casa.

 

Disposem d'un equip humà d'alta qualitat que s'esforça en llençar endevant un projecte que va començar fa cinc anys i que està a prop de finalitzar.


Inici del procés d'eleccions al Futbol Sala Parets

 

El dia 4 de Juliol de 2020, a l'exterior del pavelló Joaquim Rodríguez Oliver s'ha realitzat l'acte públic de sorteig dels membres de la junta electoral.

 

Segons el decret 55/2012 en el seu punt 8c) regula que "Els membres de la junta electoral s'han de designar per sorteig en acte públic entre tots els socis i sòcies de ple dret, davant de notari en els clubs que tinguin prevista l'assamblea per mitjà de compromissaris".

Davant de la presencia d'una vintena de socis i sòcies i de la prensa local "radio Parets" s'ha realitzat el sorteig aleatori utilitzant una APP i s'han anotat els números corresponents a la llista de sorteig.

 

Els números que han sortit en ordre son:

 

TITULARS        95 , 21 i 48

SUPLENTS       : 132 , 81 i 133

 

S'han confrontat els números de sorteig amb la llista ordenada de socis i sòcies, resultant membres els següents socis i sòcies:

TITULARS        95 (sòcia 131, Maria Negrillo Martínez)

                              21  (soci 23, Alberto Pacheco Valcárcel) 

                              48  (soci 55, David Merino Cucarella).

 

SUPLENTS       : 132 (sòcia 183, Neus Jordà Fernàndez)

                              81 (sòcia Anna Castells Méndez)

                              133 (soci 184, Alberto Pérez Sierra)

 

Un cop finalitzat el sorteig s'ha finalitzat l'acte públic, agraïnt l'assistència dels presents.

 

Futbol Sala Parets.

 


Un cop validades les disponibilitats dels socis escollits per soteig, la mesa electoral queda conformada per:

 

President: soci número 55, David Merino Cucarella.

Secretària: sòcia número 113, Ana Castells Méndez.

Vocal: sòcia número 183, Neus Jordà Fernández.

 

IMPORTANT: 

Com que no es pot accedir al local social del club, qui necessiti consultar el cens i per seguretat de les dades, ha de contactar amb la Junta Directiva (605 80 78 65) per poder obtener el telèfon dels membres de la junta electoral per poder procedir.

 

El calendari electoral segueix amb aquestes dates:

 

Del 6 al 10 de Juliol: Consulta del cens electoral i termini per formular reclamacions en relació al cens dels socis. Com que no es pot accedir al local social del club, s'haurà de contactar amb els membres de la junta electoral. Es recorda que no es poden fer còpies de cap forma als documents oficials del Club per fer-ne ús propi.

 

Del 11 al 13 de Juliol de 2020 - Resolució de les reclamacions per la junta electoral i aprovació del cens definitiu.

 

Del 14 al 20 de Juliol de 2020: Periode de presentació de candidatures, adreçades a la junta electoral.

 

Del 21 al 23 de Julio de 2020: Proclamació de candidatures.

 

En el cas de que existeixi mes d'una candidatura, entre els dies 24 de Juliol i 2 d'Agost de 2020 es realitzarà la campanya electoral. 

 

Dia 3 d'Agost de 2020: Data de reflexió.

 

Dia 4 d'Agost de 2020: Assamblea extraordinària per eleccions, candidatura Presidencia, només en el cas de que hi hagi més d'una candidatura. S'ha de realizar la corresponent votació. 


 

Dades de l'Observatori de l'esport referents al nostre club:

 

El creixement any rere any es molt positiu per aquest esport.

 

La tendència a l'alça es mantindrà per la propera temporada 2020-2021.

 


 

Dades de l'Observatori de l'esport referents al nostre club:

 

El nombre d'esportistes al nostre club tant masculins com femenins es majoritàriament format per residents a Parets del Vallès especialment a les primeres etapes formatives on estem posicionats com un dels clubs amb mes residents a les categories base.