El FS Parets obrirà en breu un canal de difusió de Telegram per a tots els socis on se'ls farà arribar tota la informació relativa a l'entitat, així com les convocatòries d'assemblea i altres qüestions relatives als socis.

Serà necessari que els socis instal·lin l'aplicació als seus dispositius per poder tenir accès a la informació.